Bouwen betekent het creëren/realiseren van wensen op het gebied van huisvesting voor een gebruiker, voor zakelijk en/of privé gebruik.

Om tot een optimaal eindresultaat te komen zijn de  volgende zaken van belang:

 • Duidelijk programma van eisen (PvE)
 • Deskundige bouwpartners met ieder hun eigen rol
 • Goede spelregels; projectorganisatie

Deelnemende partijen:

 • Opdrachtgever
 • Ontwerpers (architect en/of constructeur)
 • Aannemer(s)
 • Adviseur(s)
 • Overheidsinstantie(s)

Samenwerking van alle partijen in een (tijdelijke) projectorganisatie met ieder hun eigen deskundigheid.
De opdrachtgever is veelal niet deskundig terwijl hij vaak wel de eindgebruiker is en het project moet financieren.
In het verleden werd de rol van vertegenwoordiger van de opdrachtgever vaak ingevuld door de architect (bouwheer) en de coördinatie op de bouw werd gedaan door de aannemer.

De rol wordt nu vaak ingevuld door de projectmanager die verantwoordelijk is voor het totale proces met betrekking tot:

 • tijd; planning, voortgang en opleverdatum
 • kwaliteit; volgens bestek en tekeningen en techniek
 • kosten; kostenbewaking, meer- en minderwerk

Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor de werking van de projectorganisatie en vertegenwoordigt en adviseert hij de opdrachtgever. Voordeel is dat de projectmanager niet direct een productieve rol heeft zoals bijvoorbeeld de aannemer(s) en de ontwerper(s).

Risico’s tijdens het bouwproces:

 • stagnatie in tijdsplanning
 • bouwfouten, met als gevolg aantasting kwaliteit/PvE en verhoging van kosten
 • overschrijding budget

Dit leidt vaak tot onenigheid, discussies en soms ook tot juridische procedures (o.a. Raad van Arbitrage).Contare